Javno podjetje Snaga, podjetje za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d. o. o.